កម្ចីខ្នាតតូច

ងាយស្រួល​ រហ័ស ទំនើប ទាន់តម្រូវការ
ទំនាក់ទនងតាមម៉ោងធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ : 069 541 919 / 017 541 919
ថ្ងៃសៅរ៍ - អាទិត្យ : 098 679 898 / 076 854 1919
សម្រាប់ពេលយប់ : 098 679 898 / 076 854 1919
Telegram : 069 541 919
សម្គាល់ ៈ
ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ចីសំរាប់បុគ្គលិក និងអ្នករកស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញ!!!
ចូករួមទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដ ១៩
ថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ដោយអនុវត្តន៌តាមវិធានកា ៣ការពារ និង​ ៣កុំ!